okt. 11., P | XXII. ker. Budafok

Improvizáció és stílusismeret egyéni és zenekari játékban - akkreditált pedagógus továbbképzés

A regisztráció lezárult.
Improvizáció és stílusismeret egyéni és zenekari játékban - akkreditált pedagógus továbbképzés

Dátum és helyszín

2019. okt. 11. 9:20 – 2019. okt. 13. 17:20
XXII. ker. Budafok

Az eseményről

Szervező: A Mi Zenénk Alapítvány

Improvizáció és stílusismeret egyéni és zenekari játékban - alap és középfokú zenetanárok, zenepedagógusok, zenészek számára továbbképzés

Az értékeket közvetítő jazz, kortárs improvizatív zene és a népzene napjainkban csak egy szűk réteg számára feldolgozható. Az oktatásunkban nagy teret kap a rögtönzés, az improvizáció. Hangsúly a zenének, mint beszélt nyelvnek a tudatosításán, használatán van.

A tanfolyam célja

A tanfolyam elvégzése után a résztvevők saját intézményükben nagyobb jazz és kortárs improvizatív zenei repertoár ismeretében, megalapozott gyakorlati és módszertani tudással ismertethetik meg a gyerekeket a jazz műfaj hazai és nemzetközi előadóival, felvételeivel, műveivel, így a különböző alkalmakra megfelelő és a gyermekek által is jól megszólaltatható darabokat mutahatnak meg a hallgatóknak.

Kiknek ajánljuk?

A tanfolyam különösen ajánlható művészeti iskolákban, óvodákban tanítóknak, mivel a tanfolyanon tanultak kiegészítik a szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom órák anyagát.

A képzésről

A tanfolyam hallgatói egyéni és csoportos hangszeres órákon, zenekari gyakorlatokon sajátíthatják el a jazz és a modern kortárs improvizatív zene főbb irányzatait, az irányzatok technikai, zeneelméleti alapelemeit, a különböző technikák jellegzetes koordinációját és variációs lehetőségeit, a mozgáselemek végrehajtásának meghatározott szabályait, a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait.

Fejlesztik technikai adottságaikat, hallásukat, zenei memóriájukat, muzikalitásukat, kreativitásukat, ritmusérzéküket, előadói készségüket, személyiségüket, kapcsolatteremtő képességüket.

Kialakíthatják a jazz és a modern kortárs improvizatív zene iránti nyitottságukat, az improvizáció és kompozíció tudatos használatát.

A zenekari gyakorlatokon, gyakorlati órákon lehetőséget kapnak fantáziájuk kibontakozására, teret kapnak kreativitásuk megnyilvánulására, improvizációs készségük kibontására.

A kurzus végén lehetőség van egy önálló koncert előadására az itt alakult zenakarral, bemutatva az itt tanultakat.

A kurzus elvégzésének, a tanúsítvány megszerzésének feltételei:

- Az órákon, koncerteken való részvétel (min. 90%)

- A gyakorlati vizsga sikeres teljesítése: Két különböző stílusú dal előadása önálló improvizációval. A dal lehet népdal vagy saját szerzemény, akár szabad improvizáció is a tanult technikákkal, zenekarral vagy szólóban. A vizsga a gyakorlati órák menetébe van építve.

- Egy minimum 10 oldal terjedelmű dolgozat leadása, mely a tanfolyamon tanult improvizációs technikákat ismerteti és elemzi egy szabadon választott felvétel alapján. A kurzus alatt elhangzott, elemzett szólók is részét képezhetik a dolgozatnak, melynek terjedelmébe a kottapéldák is számítanak.

Az értékelés szempontja: A stílus pontos ismerete, szakszerű megfogalmazás, az improvizációk elemzésének helyessége.

A tanfolyam végére a hallgatónak ismernie kell a jazz és a magyar népzene eredetének és történetének korszakait és azok meghatározó stílusjegyeit. Ismernie az alapvető improvizációs technikákat a jazz műfajában. Tisztában lenni a zenekari játék alapvető szabályaival, sajátosságaival.

A tanfolyam vezetője: Nagy János Erkel Ferenc - díjas zeneszerző, jazz zongoraművész, a meghívott előadók neves hazai, esetenként külföldi előadóművészek.

Minimum létszám: 3 fő

Részvételi díj: 35.000 Ft

Akkreditációs engedély nyilvántartási száma: 9/213/2018